The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Lymfatiska maligniteter - kurs (SWE)

Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi och behandling – nu och i framtiden

17-19 April 2024  - anmälningslänk deadline för anmälan 6 mars 2024

Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga rönen inom lymfatiska maligniteter. Målgruppen är specialister eller ST-läkare inom hematologi eller onkologi med lymfom/KLL intresse. Det är en interaktiv kurs där deltagarna kommer att få många möjligheter till diskussioner med kollegor och kursansvariga. Kursintyg enligt Socialstyrelsens föreskrifter utfärdas till ST-läkare.

För utbildningen utgår en deltagaravgift på 2 500 kronor (exkl. moms). För de deltagare som önskar logi, bokas detta på anmälningsblanketten. Kostnaden för hotellrum inklusive frukost är 1 995 kronor/natt (exkl. moms) och faktureras av oss samtidigt med deltagaravgiften. Deltagaren bokar och betalar sin resa själv. Vi står för alla måltider under utbildningen.

Vi ber er vänligen uppmärksamma att det finns ett begränsat antal platser. En komplett anmälan ska vara oss tillhanda senast den 6 mars 2024. Anmälan är bindande. Vid avbokning kommer vi att fakturera huvudmannen deltagaravgiften samt kostnad för logi om logi bokats.

Vi hoppas att du tycker att denna utbildning är av värde för dig och kliniken och att det finns ett intresse att delta.

Program

Onsdag 17 april
09.30 – 10.00Samling
10.00 – 10.10Välkomna samt praktisk information
10.10 – 10.30Introduktion lymfom
10.30 – 12.00Basal lymfompatologi och genetik
12.00 – 13.00Lunch
13.00 – 13.45Epigenetik
13.45 – 14.45Indolenta B-cellslymfom
14.45 – 15.15Kaffe
15.15 – 16.00Patientfall Indolenta B-cellslymfom
16.00 – 17.30Aggressiva B-cellslymfom
19.00Middag
  
Torsdag 18 april
08.30 – 09.30Patientfall Aggressiva B-cellslymfom
09.30 – 10.00Kaffe
10.00 – 11.00Mantelcellslymfom
11.00 – 12.30KLL
12.30 – 13.30Lunch
13.30 – 14.15Patientfall KLL
14.15 – 15.15Hodgkinlymfom
15.15 – 15.45Kaffe
15.45 – 16.30Patientfall Hodgkinlymfom
16.30 – 17.30T-cellslymfom
19.00Middag
  
Fredag 19 april
08.15 – 09.15Hudlymfom
09.15 – 10.15CAR-T celler
10.15 – 10.45Kaffe
10.45 – 11.30Bispecifika antikroppar
11.30 – 12.00Framtidens lymfombehandling
12.00 – 13.00Lunch och avfärd

Kursansvariga


Professor Mats Jerkeman
Skånes Universitetssjukhus, Lund. Verksamhetsområde Hematologi, onkologi och strålningsfysik

Professor Birgitta Sander
Avdelningen för patologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Stockholm

Docent Björn Wahlin
Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Stockholm

Docent Daniel Molin
Sektionen för onkologi, verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar Akademiska sjukhuset, Uppsala

Docent Kristina Drott
Skånes Universitetssjukhus, Lund. Verksamhetsområde Hematologi, onkologi och strålningsfysik

Professor Per-Ola Andersson
Sektionen för hematologi och Koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Professor Richard Rosenquist Brandell
Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Stockholm

Sista anmälningsdag 6 mars 2024

Kontakt:

Vid frågor så är ni välkomna att kontakta Mats Jerkeman mats [dot] jerkeman [at] med [dot] lu [dot] se